Veri güvenliği ülkeler arası yapılan ticaretlerde çok önemli bir yere sahiptir. Her ülke var olan verilerin saklanması ve güvenliği konusunda farklı yasa ve mevzuatlarla yönetilmektedir.

Bu süreçte önemli olan veri güvenliği konusunu yasal bir gereklilik ya da müşteri talebi görmekten öte bunu bir şirket prensibi olarak benimseyebilmektir.

Bavyera Lojistik firması olarak müşterilerimizin veri güvenliğini en öncelikli konulardan birisi olarak görüyoruz.

Uluslararası alanda taşımacılık yaptığımız her ülke için gerekli olan yasa ve mevzuatları en güncel hali ile takip ediyoruz. Ve bu yasa ve mevzuatlara şirket politikamız gereği uyum sağlıyoruz.